AMAÇ

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

::
::
::

Süreç
Bireysel Görüşmeler
Grupla Danışma


KORUYUCU / ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

::

::

Seminer ve Çalışma Grupları
Broşürler


KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI


HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KALİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

::

2007-2008 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler

::

2008-2009 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler


BİRİM PERSONELİ


SIKÇA SORULAN SORULAR


LİNKLER


İLETİŞİM


2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ’NDE ÖĞRENCİ DEKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE GELİŞİM MERKEZİ (P.D.G.M.) TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE SUNULAN PROGRAMLAR

Seminerler ve Çalışma Grubu için kayıtlar 11 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Programlarda kontenjan sınırlaması olduğu için, erken başvuruda bulunan öğrencilere öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2019’de kontenjanı dolmamış olan programlarla ilgili bilgileri PDGM’ye başvurabilirsiniz.


ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Etkileşim Grubu*
Etkileşim grupları, bireylerin bir araya gelerek iletişime geçtikleri ve bu iletişimden nasıl etkilendikleri konusunda birbirleriyle paylaşımda bulundukları gruplardır. Bu süreç boyunca grup üyeleri diğer insanlar üzerinde ne gibi etkiler bıraktıklarını o anda yaşayarak keşfeder. Siz de kendi kişilerarası tarzınızı tanımak, değiştirmek istediğiniz yönlerinizi keşfetmek ve değişim için gereken yeni davranış biçimlerini öğrenmek istiyorsanız etkileşim grubuna katılabilirsiniz. Dönem sonuna kadar devam edecek olan etkileşim grubu hafta da 1,5 saat toplanacaktır. 20 kişiyle sınırlıdır.


2. Gevşeme Grubu
Gevşeme tekniği, stresi azaltmak ve stresle başa çıkmak için mükemmel bir başlangıçtır. Bu teknik, kaslarınızdan ve gerginlik ile gevşeme arasındaki farktan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Bedeninizin tamamını nasıl gevşeteceğinizi ve bunu nasıl enerjiye dönüştürebileceğinizi öğrenmek ve hayata geçirmek istiyorsanız sizi “Gevşeme” grubuna bekliyoruz.


SEMİNERLER

1. Kişilerarası İletişim *
İletişim sürecini tanımak, temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörleri ve sağlıklı iletişimi hızlandıran davranışları öğrenmek istiyorsanız “Kişilerarası İletişim” seminerine katılabilirsiniz.

2. Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü *
Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşulların ve kişinin başetme yeteneğini aştığı ya da zorladığı durumlarda bireyin bedensel ve psikolojik olarak yorulmasıdır. Öfke uygun biçimde ifade edildiğinde sağlılı ve doğal bir duygu olmasına rağmen; kontrol edilemediği zaman kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sizde daha kaliteli bir yaşam için öfkenizi yapıcı bir biçimde ifade etmek ve stresli durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek istiyorsanız “Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

3. Etkili Zaman Yönetimi *
Her gün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz.? Hayatınızı organize etmek, zamanı etkili kullanmak mı istiyorsunuz? Etkili zaman kullanımı; düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir. Peki zamanı kullanmak için nelere ihtiyacınız var? Yukarıdaki başlıkları sizlerle birlikte değerlendireceğimiz “Etkili Zaman Yönetimi” seminerine katılmanızı bekliyoruz.

4. Özgüven
Özgüven, kişinin sahip olduğu olumlu ve olumsuz özellikleri kabul ederek, değerli olduğunu hissedebilmesi, kendi fikirlerine ve duygularına inanması olarak tanımlanabilir. Özgüveni yüksek olan kişi kendi hayatı üzerinde denetimi olduğunu bilir, kendisi için uygun kararlar alabilir, kendi becerilerine güvenir ve hayatındaki değişimlerle etkili bir biçimde başa çıkabilir. Özgüven çocuklukta oluşmaya başlamakla birlikte her yeni deneyimle değişebilir. Bununla birlikte kişiler yaşamlarının her alanında aynı düzeyde özgüven algısına sahip olmayabilirler; ancak durağan olmayan özgüveni geliştirmek için birtakım yöntemler mevcuttur. Bu seminerin amacı sizleri, özgüvenin ne olduğu, hayatımızın hangi alanlarında etkili olduğu, özgüveni etkileyen faktörler, düşük özgüvenin nedenleri ve özgüveni arttırmak için neler yapılabileceği hakkında bilgilendirmektir. Bu konuda farkındalık kazanmak isterseniz “Özgüven” seminerine katılabilirsiniz.

5. Performans Kaygısıyla Başa Çıkma
“Rezil olacağım”,“Sesim titreyecek’’,“Ben bu sunumu yapamayacağım’’ cümlelerini sık duyabilirsiniz yada kendinize söylüyor olabilirsiniz.Topluluk önünde konuşma yapmanız gerektiğinde,sınıfta söz aldığınızda ya da bir grup insan karşısında herhangi bir konuşma yapmanız gerektiğinde normalin üzerinde kaygı duyuyorsanız performans kaygısı taşıyor olabilirsiniz.Kaygınızla başa çıkabilmek ve daha etkili sunumlar yapabilmek için “Performans Kaygısıyla Başa Çıkma” seminerimize katılabilirsiniz.

6. Duyguları Tanıma, Farkındalık, Kabul
Duygularımızı tanıyamadığımız ve kabullenemediğimizde kendimize ait önemli bir parçayı da anlamakta zorluk çekip uzun vadede onları ortaya koyamadığımız, yönetemediğimiz, bireysel ve ilişkisel sorunlar yaşadığımız, akademik yaşam ve iş yaşamında zorluklar çektiğimiz durumlar olabilir.Duygularla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız bu seminerde yeni bakış açıları kazanma ve birlikte düşünme fırsatınız olabilir.

7. Separation-Individuation Crisis
Various socio-cultural stimuli and new responsibilities that you may encounter at the university might make you feel that you are in an uphill struggle. New roles, responsibilities, and expectations brought by the growing up as you move away from the support and supervision of your family may make you experience some complex feelings. While you are setting up a new identity and body and developing new skills, seeing yourself different may worry you and/or your significant others. You can participate in our “Separation-Individuation Crisis” seminar if you want to discover the characteristics of this developmental phase called “Separation-Individuation” and learn ways to cope with the difficulties you may face with during this period.

8. Kişilik ve Yaşanılan Stresle Kişiliğin Rolü
Her birey birbirinden farklı hayatlar deneyimler. Bu durumda, bireylerin yapılanan beyni ve kişiliği de kendine özgü olacak ve stres algısı da farklılık gösterecektir. Milattan önce Epictetus, “Bizleri etkileyenler olaylar değil, olaylarla ilişkili yorumlarımızdır” diyerek, stresin yaşanan olayda değil, o olayın nasıl değerlendirildiğiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Yaşadığınız streste zaman zaman kendi rolünüzün olabileceğini düşünüyorsanız “Kişilik ve Yaşanılan Streste Kişiliğin Rolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

9. Romantik İlişkiler
İlişkileri başlatma, sürdürebilme veya gerektiğinde sağlıklı bir şekilde bitirebilme süreçlerinde sorun yaşamayan kişiler bu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir ve doyum sağlayıcı ilişkiler kurabilirler.Ancak çocukluk yaşantılarımız kaynaklı oluşan bazı olumsuz düşünce ve davranış kalıpları bir ilişkiyi başlatabilme, bu ilişkiyi sürdürebilme veya mutsuz olduğumuz bir ilişkiyi sağlıklı bir biçimde sonlandırabilme alanlarındasorunlar yaşamamıza yol açabilir. Siz de bu alanlarda problem yaşadığınızı düşünüyorsanız bunların olası nedenlerini anlamak veçözüm yolları geliştirebilmek veya ilişkilerinizde kendinize yönelik farkındalık kazanmak için “Romantik İlişkiler” seminerimize katılabilirsiniz.

10. Mutluluk
Mutluluk, olumlu bir duygulanımdan öte, iyi ve anlamlı bir yaşam sürmeyi ve derin bir tatmin duygusunu kapsayan bir iyilik halidir. Psikoloji biliminin bir dalı olan Pozitif Psikoloji, mutluluğu nasıl elde edeceğimiz, nasıl sürdüreceğimiz ve nasıl yayabileceğimiz konularına adanmış durumdadır. Bu alanda yapılan çalışmalar bizlere mutluluk ile ilgili çok farklı bilgiler sunmaktadır. Mesela para, belli bir noktaya kadar mutluluğu bize satın alabilir, çünkü bizi temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımız endişesinden kurtarır. Diğer yandan, genetiğimiz, yaşam koşullarımız, başarılarımız, sosyal ilişkilerimiz, medeni durumumuz, hatta komşularımız bile ne kadar mutlu olacağımız konusunda etkilidir. Ayrıca araştırmalar, mutlu olmanın büyük oranda kişisel kontrolümüz altında olduğunu söylemektedir. Kendimizi şımarttığımızda, zorlayıcı hedefler belirlediğimizde, sosyal bağlarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüzde, ve kendimizin de ötesinde bir amaç edindiğimizde yaşam doyumumuz artmaktadır. Siz de, nasıl mutlu olacağınız konusunda yeni yollar keşfetmek istiyorsanız “Mutluluk” seminerimize katılabilirsiniz.

11. Travma Sonrası Büyüme
Günlük hayatın akışı içinde, hiç beklenmeyen bir anda olaylar istediğimiz gibi gitmeyebilir… Bazı olaylar kontrolümüz dışında; fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden, bir anda dayanma gücümüzü zorlayan ve hatta aşan travmatik olaylara dönüşebilir. Bu travmatik olaylar ise bizi psikolojik açıdan derinden etkileyebilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Genellikle travmatik olayların psikolojik açıdan olumsuz etkilerine daha çok vurgu yapılsa da; travmatik bir olayla karşı karşıya kalmanın, kişiyi travma öncesi durumdan daha güçlü hale getirmesinin de mümkün olduğu bilinmektedir. Başka bir deyişle, ünlü filozof Nietzsche’nin de belirttiği gibi bizi öldürmeyen acının güçlendirmesi de mümkün olabilir. Travmatik bir olayın yani ciddi bir mücadeleyi gerektiren bir durumun ardından ortaya çıkan bu olumlu psikolojik değişim ise “Travma Sonrası Büyüme” olarak tanımlanmaktadır. Bu seminerde de “Travma ve Travma Sonrası Büyüme”’nin tanımı, özellikleri, boyutları ve sonuçları ele alınarak tartışılacaktır.HER PROGRAM 1,5 SAATLİK BİR OTURUMDAN MEYDANA GELİR.

* Katıldığınız bu programların sonucunda 'Katılım Belgesi' alabilirsiniz. Bu belge, işe kabul edilme aşamasında sizin için olumlu bir puan oluşturabilir.


Tüm programlara kaydınızı Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi'ne gelerek yaptırabilirsiniz.

Adres: Merkez Kampüs Lojmanları 20. Blok No: 5-6
Tel : 290 1785 - 290 1786
E-posta: pdgm@bilkent.edu.tr

İnternet Sayfası: http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/grup_seminer.html| Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |