| Yurtlarımız | Hizmet ve Olanaklar | Yurt Ücretleri | Yurtlarımıza Başvuru | Yurt Başvuru Takvimi | Yaz Döneminde Konaklama | Misafirhanede Konaklama | İlke ve Kurallar | Sıkça Sorulan Sorular | Yurt Yönetimi ile İletişim | ENGLISH |

 

Taahhütname

Bilkent Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında kalan ben .....................................

1. Yurt yönetimince tarafıma tahsis edilen oda, ranza, yatak, dolap, masa, sandalye vb.den başka yer ve eşyayı işgal etmeyeceğimi ve Yurt Yönetiminin bilgisi dışında odamda ilave büyük eşya (mobilya, vb.) bulundurmayacağımı,

2. Yurt İdaresinin izni olmadan oda değişikliği yapmayacağımı ve odamı başkasına devretmeyeceğimi,

3. Yurt Yönetimince belirlenen yerler dışında (Bilkent öğrencisi olsa bile) ziyaretçi kabul etmeyeceğimi,

4. Odamda hiç kimseyi yatılı olarak alıkoymayacağımı (1. dereceden yakınlarım dahil), şahsıma tahsis edilmiş odadan başka yerde kalmayacağımı,

5. Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, işaret ve şekiller çizerek zarar vermeyeceğimi; zarar verdiğim takdirde hasarların karşılığını ödeme günündeki maliyet üzerinden ödeyeceğimi,

6. Yurt binalarında ve yurtlar çevresinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı,

7. 5727 sayılı kanun gereğince, yurt binaları içerisinde (öğrenci odaları ve diğer tüm alanlarda) sigara ve benzeri tütün mamulleri kullanmayacağımı,

8. Kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağımı,

9. Genel ahlaka aykırı resim ve afişleri odama ve yurtlara asmayacağımı,

10. Odamda bulunan dolap ve çekmecelerimde yiyecek maddeleri bulundurmayacağımı, buz dolaplarına kokulu ve bozulmuş yiyecek malzemeleri koymayacağımı, aksi takdirde bu malzemelerin tarafıma bilgi verilmeksizin imha edileceğini,

11. Odamda mum, tütsü gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı, odamda ütü yapmayacağımı,

12. Yurtlarda kaldığım süre içerisinde oda kapımı daima kilitli tutacağımı, değerli eşyalarımı odamda bulundurmayacağımı veya kilit altında tutacağımı, şahsıma ve eşyalarıma gelebilecek zarar ve kayıplardan Yurt İdaresini sorumlu tutmayacağımı, kayıp veya hasar oluşması halinde sorumluluğun tamamen şahsıma ait olacağını,

13. Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağımı, çevremi temiz tutacağımı, gürültü etmeyeceğimi, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek tonda müzik dinleyip TV izlemeyeceğimi, aynı şekilde herhangi bir müzik aleti çalmayacağımı ve şarkı söylemeyeceğimi,

14. Görgü kurallarına uyacağımı, yurt odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli tutacağımı,

15. Yurtlar Müdürlüğü’nün yazılı izni olmadıkça odamda hayvan beslemeyeceğimi,

16. Yurtlarda görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğimi, onlara karşı saygılı davranacağımı,

17. Öğrenci kimlik kartımı, gösterilmesi gerektiğinde yurt personeline ve/veya güvenlik görevlilerine göstereceğimi,

18. Bir yarıyılda özürsüz olarak toplam 5 gün devamsızlık yaptığım takdirde uyarı, 10 gün devamsızlığım halinde kınama cezası alacağımı, toplam 15 gün devamsızlık yaptığım takdirde yurtlardan bir haftadan bir yarıyıla kadar geçici olarak ilişiğimin kesileceğini ve toplam 30 gün devamsızlık yaptığım takdirde ise yurtlardan iki yarıyıldan az olmamak kaydı ile geçici veya kesin olarak ilişiğimin kesileceğini bilerek özürsüz olarak devamsızlık yapmayacağımı, bu konuda kamera ve kartlı giriş sistem kayıtlarının yeterli kanıt sayılacağını,

19. Üniversitedeki ilk eğitim yılım süresince ve/veya Hazırlık sınıfına devam ettiğim sürece; Yurtlara son giriş saatine uyacağımı (Hafta içi 00:30, Cuma - Cumartesi, bayram ve resmi tatillerde 02:00) ve gereken durumlarda kampus içi, evci veya saatlik izin formu dolduracağımı,

20. Yarıyıl ve yaz tatillerinde veya Yurtlar Yönetimi’nce görülebilecek lüzum üzerine kalmakta olduğum yurt binasının kapatılması halinde tarafıma tahsis edilecek yurda geçeceğimi,

21. Yurdumun ve odamın Yurt Müdürlüğü’nce görülebilecek lüzum üzerine değiştirilebileceğini,

22. Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenler ile Yurtlardan ayrılmaları neticesinde Yurt odalarında oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi amacı ile, Yurtlar Müdürlüğü’nce 7 gün içerisinde, aşağıda belirtilen seçenekler doğrultusunda işlem yapılacağını;

a. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir Yurt / odaya nakil edilmeleri,

b. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin, kendilerine yeni oda arkadaş(lar)ı bularak odalarında oluşan boşluğu doldurmaları (Yurt İdaresinin onayı alınmak kaydı ile),
Odada kalmakta olan öğrencilerin, belirlenmiş olan 7 günlük süre içerisinde her iki seçeneği de gerçekleştirememeleri durumunda; Yurt İdaresi’nce odadaki boşalan yatak(lar) kaldırılıp oda kapasitesinin düşürüleceğini, ve boş kalan yatağın ücretinin odada kalan öğrenci(ler)den tahsil edileceğini,

23. Gerek duyulduğunda Yurt İdaresi tarafından odama kontrol amaçlı olarak girilebileceğini,

24. Öğrenim döneminin başlangıcından en erken üç gün önce yurda girebileceğimi, öğrenim dönemi bitiminden en geç üç gün sonra yurttan ayrılacağımı,

25. Yaz Okuluna devam edecek ücretli öğrencilerin belirlenen Yaz Okulu yurt ücretini ödeyerek yurtlarda kalabileceğini (Hazırlık sınıfında okuyan ücretli öğrenciler eğitim programları devam etmekte olsa dahi ancak Yaz Okulu ücretlerini ödemek koşulu ile yaz aylarında yurtlarda kalabilirler),

26. Yaz Okulu süresince yer durumu uygun olduğu durumda isteyen tüm Bilkent öğrencilerinin yurtlardan yararlanabileceğini; yer tahsisinde Güz ve Bahar yarıyıllarında yurtlarda kalmış öğrencilere öncelik verildiğini,

Yaz Okulu süresince yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin, Rektörlükçe belirlenen ücret tablosu çerçevesinde ücret ödeyeceklerini,

İçinde bulunulan akademik yılın Güz ve Bahar yarıyıllarında kesintisiz olarak Yurtlarda kalmış olan ve Yaz Okulu süresince yurtlarda kalmak isteyen Kapsamlı Burslu öğrencilerden yaz dönemi için ücret alınmayacağını,

İçinde bulunulan akademik yılın Güz veya Bahar yarıyıllarında herhangi bir tarih aralığında Yurtlarda kalmamış olan Kapsamlı Burslu öğrencilerin, Rektörlükçe belirlenen ücret tablosu çerçevesinde ücret ödeyerek yurtlarda kalabileceklerini,

27. Yurtlardan uzaklaştırma cezası aldığım takdirde yurt ücreti iadesi alamayacağımı,

28. Yurt giriş kapılarından kendi öğrenci kimlik kartımı okutarak giriş yapacağımı, aksi halde devamsız görüneceğimi, Öğrenci Kimlik kartımı başkasının kullanımına vermeyeceğimi ve kartımın arızalanması veya kaybolması durumunda en geç bir hafta içerisinde yeni kart çıkartacağımı,

29. Yurt İdaresi tarafından yapılan tüm duyuru ve ilanları dikkate alarak, kural olarak benimseyip uyacağımı,

30. Yurt başvurularının her yıl yenilenmekte olduğunu; bir sonraki eğitim yılı için yurt başvurularının Bahar Döneminin son ayı içerisinde başlatıldığını; bir sonraki eğitim yılında yurtlarda kalabilmek için Bildorm çevrimiçi yurt başvuru sistemi üzerinden, belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde yurt başvurumu tamamlayarak mali yükümlülüklerimi yerine getirmem gerektiğini; bu işlemleri tamamlamadığım takdirde tarafıma yer tahsisi yapılmayacağını; geç başvurduğum takdirde ise başvurumun, ancak yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra, kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirileceğini,

31. Yurda giriş için gerekli idari ve mali tüm yükümlülüklerimi tamamlayarak yurda giriş yapacağımı, odamı kontrol ederek teslim alacağımı, odamda –varsa- daha önceden oluşmuş hasarları aynı gün içerisinde Yurt İdaresine bildireceğimi, bildirmediğim takdirde hasarın tarafıma borç kaydedileceğini,

32. Yurttan ayrılacağım zaman Yurt İdaresine haber vererek yurttan çıkış işlemlerini yerine getireceğimi, bu işlemleri yapmadan yurttan ayrılmam halinde odamda bırakmış olduğum eşyaların toplanarak elden çıkarılacağını kabul ettiğimi ve bu eşyalar ile ilgili olarak Yurt İdaresini sorumlu tutmayacağımı,

33. Oda kapısı dışında ayakkabı, terlik ve özel eşya bırakmayacağımı ve Yurt İdaresi’nce belirlenen çöp toplama saatleri dışında oda kapımın dışına çöp kovasını bırakmayacağımı,

34. Misafirlerimi yalnızca Yurtlar Müdürlüğü’nce tahsis edilmiş olan odalarda; ücreti mukabilinde ve önceden rezervasyon yapmak koşulu ile ağırlayabileceğimi,

35. Yukarıda ve “Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları” kitapçığında belirtilen hususlara ve bunların dışında Üniversite’nin yurtlarla ilgili aldığı kararlara (İnternet sitesinde yayınlanan en son güncel hali ile) uymadığım takdirde Yurtlar Yönetim Kurulu’nca hakkımda disiplin işlemi yapılacağını ve bu işlem sonucu yurttan çıkarılabileceğim gibi, bağlı bulunduğum Akademik Birimimce de ayrıca cezalandırılabileceğimi

bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.Öğrenci Adı / Soyadı :İmza :


Tarih :

 | Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |