14.02.2001 - Hürriyet Gazetesi


İçmimar adaylarının tasarımları sergide
Bilkent Üniversitesi Gü­zel Sanatlar, Tasarım ve Mi­marlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğ­rencilerinin ders kapsamında yaptıkları tasarım çalışmaları Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergileniyor.

 …Temel Tasarım dersi hocası Nerkis Kural, temel tasarım se­rüvenini şöyle özetledi:

"Çalışmalar doğa izlenimleri ile başlar. Doğadan alıntılar, geometrik şekiller ve ilişkileri­nin araştırılması için kullanılır, bu gözlemler soyutlanarak kağı­da aktarılır. Tüm çalışmalarda renk esastır.Bu çalışmalar çok yönlü mesajlar taşır. İkinci aşa­ma 2 boyutlu alanların düzenlenmesidir.  …Son aşama ise, alanların 3 boyutlu düzen­lemelerle çakıştırılarak daha zengin ve kompleks hale getiril­mesidir" …

 
| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |