Bilim ve Ütopya - Şubat 


Bilkent'de "Kurumlar ve Araştırmalar Sempozyumu" düzenlendi  

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün yüksek lisans öğrencileri, 19, 20 ve 21 Aralık 2000 de Bilkent'de yapılan "Kuramlar ve Araştırma­lar Sempozyumu"nda gerçeklikten fütürizme, Lucas'dân Derrida'ya birçok kuramı ve kuramcıyı, Hayreti ve Sururi gibi Divan şairlerinden Ece Ayhan ve Cemil Kavukçu'ya birçok çağdaş edebiyatçıyı eleştirel anlayışlarla değerlendiren özgün bildiriler sundular.

Bilkent Üniversitesi'nde 1998 Eylül’ünde kurulan ve 2001 Eylülü'nde doktora programını başlatacak olan Türk Edebiyatı Bölümü, başlangıcından bugüne Türk Edebiyatı'nın yeni yöntemlerle incelenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Batı'da geliştirilen kuramlardan da yararlanarak, Türk kültürünün ve edebiyatının özelliklerini vurgulamakta ve mevcut yöntemleri yenilikçi bakış açısıyla aşmaya çalışmaktadır:Tasarım dersi hocası Nerkis Kural, temel tasarım serüvenini şöyle özetledi:

 …19-21 Aralık 2000'deki "Kuramlar ve Araştırmalar Sempozyumu"nda sunulan bildiriler, edebiyat kuramları ve Türk Edebiyatı alanında yapılan incelemelere dayanıyordu. …Sempozyumu baştan sona izleyen yazar-eleştirmen Dr. Mustafa Şerif Onaran, kapanışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlarının, disiplinlerinin, coşku ve yaratıcılıklarının edebiyatın geleceği açısından umutlandırıcı olduğunu belirtti.

 
| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |