24 Kasım 2001, Cumhuriyet Bilim Teknik


Ekonomi Bölümleri: Bilkent Önde

Bilkent önde, İÜ, İTÜ ve Boğaziçi hiç yok 2000 yılında uluslararası dergilerde Türk üniversiteleri ekonomi bölümlerinin yayınladıkları makalelerin bir dökümü yapıldı. Buna göre, Türk üniversiteleri ekonomi ve işletme konularında toplam 53 makale yayınladılar. Ancak bu makalelerin yarısından fazlası tek başına Bilkent Üniversitesi'nde çalışan öğretim üyelerince gerçekleştirildi. Hemen arkasından 11 makale ile Koç Üniversitesi'nin geldiği dikkati çekti.

70'i aşkın üniversitemiz arasından sadece 11 üniversiteden uluslararası düzeyde makale yazıldığı görüldü.

…2000 yılında Türk Üniversiteleri İktisat ve İşletme bölümlerinin uluslararası yayın sayıları


		    makale sayısı	% payı
Bilkent Üniversitesi		28	%52,8
Koç Üniversitesi		11	%20.7
ODTÜ			3	%5,7
Sabancı Üniversitesi	  	3	%5,7
		      Ankara Üniversitesi     	      2	      %3,7
		      İst. Bilgi Üniversitesi	      1	      %1,9
		      Karadeniz Üniversitesi	      1	      %1,9
		      Marmara Üniversitesi	      1	      %1,9
		      ITÜ			      1          %1,9
		      Kadir Has Üni,		      1	      %1,9
		      Akdeniz Üniversitesi	      1	      %1,9
		      Diğer Üniversiteler	   	      0	        0

      
 
| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |