01 Aralık 2001, E Dergisi


Bilkent'te "Tezler ve Kuramlar Sempozyumu" Yapılıyor

Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin bildiriler sunacağı "Tezler ve Kuramlar Sempozyumu" 25-28 Aralık tarihleri arasında her gün 10:00-15:30 saatleri arasında Bilkent'te yapılacak.

…Sempozyumun ilk iki gününde anlatı, kurmaca, şiir ve tiyatro alanlarındaki bildirilerde çeşitli kuramlar ve uygulamalar tartışılırken üçüncü ve dördüncü günlerde yüksek lisans tezleriyle ilgili sunuşlar yapılacak. Yüksek lisans tezlerinde şu edebiyatçılar üzerinde duruluyor: Yusuf Atilgan, İlhan Berk, Peride Celal, Leyla Erbil, Abdülhak Şinasi Hisar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Murathan Mungan, Peyami Safa, Abbas Sayar, Sevgi Soysal, Kemal Tahir, Abdülhak Hamit Tarhan, Halit Ziya Uşaklıgil, Hilmi Yavuz.Divan edebiyatı alanındaki bildirilerde ise fahriyeler ve bahariyeler ele alınacak.

 
| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |