Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


27 Ağustos 2010 tarihli 200. Toplantı Kararları

 1. Aşağıda isimleri verilen fakültelerin yan dal programları görüşülerek kabul edildi;
  • İİSBF: İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Psikoloji, Tarih
  • İBEF: Felsefe
  • FF: Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • MSSF: Müzik Yorumculuk
  • UTİYO: Yiyecek ve İçecek Yönetimi

 2. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına "Academic Practices" başlıklı dersin zorunlu ders olarak eklenmesi görüşülerek kabul edildi.
  • GE 590 Academic Practices: Practical laboratory assistance, practice of examinations, grading (6 - 12 hours per week).
  • GE 690 Academic Practices: Practical classroom teaching, practical lab asistance and teaching, practice of exams and grading (6 - 12 hours per week).
  • GE 590 dersi temel amaçları öğrencilerini akademik çalışma ve bilimsel araştırmaya hazırlamak olmayan tezsiz yüksek lisans programlarında yer almayacaktır.

 3. İngilizce Hazırlık Programı'nda "Hazırlık Sınamalı Öğrenciler" konusu görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesi kabul edildi;
  1. İngilizce Hazırlık Programı'nda Bölüm Öncesi Düzey yükümlülüklerini tamamlayarak bir veya daha çok kez İngilizce Dil Yeterlik Sınavına (COPE) giren, ancak bu sınavda başarısız olup üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihten itibaren iki akademik yıl (dört yarıyıl) eğitim görmüş olan öğrenciler, bunu izleyen yarıyılda Hazırlık Sınamalı statüde bölümlerine kayıtlarını yaptırırlar. Bunu tercih etmeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişkisi "İngilizce Hazırlık Programı'nda başarısızlık" nedeniyle kesilir; bu öğrenciler olağan af sınav haklarından yaralanırlar ancak tekrar Hazırlık Sınamalı statüye geçmek için başvuramazlar. İngilizce Hazırlık Okulu'nda, yaz kursları hariç, dört yarıyıl eğitimi tamamlamamış öğrenciler, Hazırlık Sınamalı statüye geçmek için başvuramazlar.
  2. Hazırlık Sınamalı öğrenciler İngilizce dil yeterliklerini tamamlamak için ENG 100 dersine kayıt yaptırırlar.
  3. Hazırlık Sınamalı öğrencilerin ENG 100 yanı sıra alacakları diğer derslerin toplam kredisi, kayıtlı oldukları programın nominal kredi yükünün %60'ıyla sınırlıdır. Olası ders programı çakışmalarında öncelik ENG 100 dersine aittir.
  4. Kredisiz olan ENG 100 dersi haftada on saat olarak yapılır. Yarıyıl içi ders koşullarını yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı'na (COPE) girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere ENG 100 dersinden ‘Satisfactory (S)', başarısız olan öğrencilere ‘Unsatisfactory (U)' notu verilir.
  5. ENG 100 dersini ‘Satisfactory (S)' notuyla başaran öğrencilerin Hazırlık Sınamalı durumları sona erer. ‘Unsatisfactory (U) ' notu alan öğrencilerin Hazırlık Sınamalı durumları devam eder: bir sonraki yarıyılda
   ENG 100 dersini tekrar alırlar ve alacakları diğer derslerin toplam kredisi, kayıtlı oldukları programın nominal kredi yükünün %60'ıyla sınırlıdır.
  6. Yaz okulunda da ENG 100 dersi açılabilir.
  7. Öğrencilerin ENG 100 başarısı uluslararası sınavların veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ile yeterlik için alınması gereken puanlar İngiliz Dili Meslek Yüksekokulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur.
  8. ENG 100 dersi, ENG 101 dersinin önkoşuludur. Ayrıca, ENG 100 dersi bölüm müfredatlarında gerekli görülen derslere önkoşul olarak eklenebilir.
  9. Bu uygulama lisans programlarına kayıtlı öğrencileri kapsamaktadır.
  10. İngilizce Hazırlık Programı'nda 2009-2010 Akademik yılı sonunda Bölüm Öncesi Düzey yükümlülüklerini tamamlayan ve birinci maddede belirtilen diğer gerekleri yerine getiren öğrencilerden başlayarak uygulanacaktır.

 4. GE 250-251 Öğrenci Kulüpleri Katılım Dersi (Collegiate Activities) görüşülerek kabul edildi.