Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


23 Kasım 2010 tarihli 201. Toplantı Kararları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesi kabul edildi;

Madde 9
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans ve formasyon sertifika eğitim programlarında en az "C", doktora programında en az "B" alması gereklidir.

20. maddenin altına aşağıda belirtilen 21. maddenin ilave edilmesi, takip eden maddelerin yeniden numaralandırılması.

Madde 21

  1. Yüksek Lisansla Birleştirilmiş Formasyon Sertifika Eğitimi; eğitim programları ve öğretim ana bilim dalında tezli bir yüksek lisans programı ile, bu programla birlikte yürütülen formasyon sertifika eğitiminden oluşur.
  2. Öğrencilerin yüksek lisans programında toplam 21 kredilik yedi adet dersten az olmamak kaydıyla, Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda lisansüstü düzeyde ders ile, bir seminer dersi almaları gerekir.
  3. Yüksek lisans diplomasının alınabilmesi için 20. Madde'de belirtilen koşullara ilave olarak, formasyon sertifika eğitiminin başarıyla tamamlanması gereklidir.
  4. Yüksek lisans programıyla ilgili diğer konularda 17-19. maddeler geçerlidir.
  5. Öğrencilerin formasyon sertifika eğitiminde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen derslerden az olmamak üzere, Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda ders almaları, programı en çok dört yarıyılda ve en az 3.00 not ortalaması ile tamamlamaları zorunludur. Bu süre EYK kararı ile en çok iki yarıyıl uzatılabilir.
  6. Formasyon sertifika eğitiminde; danışman, derslere devam ve okullarda uygulama çalışmaları konularında 14-16. maddeler geçerlidir.
  7. Formasyon sertifika eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere formasyon sertifikası verilir.

3) İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesi kabul edildi;

Dış Sınavlar ile Yeterlik

Madde 4- Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri uluslararası sınavların veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir.

Bu sınavlar ile yeterlik için alınması gereken puanlar İngiliz Dili Meslek Yüksekokulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur.

Yarıyıl içinde geçerli dış sınav sonucu kabul edilen öğrenciler izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar.

Üniversite ile ilişiği kesilmiş öğrenciler için gönderilen dış sınav sonuç belgeleri işleme konmaz.

En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce seviye tespit sınavından muaf olurlar.

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

Eğitimin Süresi

Geçerli Yönetmelik Maddesi
Madde 9- İngiliz Dili Meslek Yüksekokulunda İngilizce Hazırlık Programının süresi en fazla iki yıldır.

Değişiklik Önerisi
Madde 9- İngilizce Hazırlık Programının normal süresi iki dönemdir. Öğrenciler bu programı en çok dört dönemde bitirmek zorundadırlar. İngilizce Hazırlık Programını dört dönemde bitiremeyen veya bitiremeyeceği anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Bu öğrencilere 2547 Sayılı YÖK Kanununun 4111 sayılı Kanunla değişik 44. maddesi uyarınca, ilişikleri kesildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde, Haziran ve Eylül aylarında kullanabilecekleri 3 af sınavı hakkı tanınır. Bu sınavlarda başarılı olanların veya aynı süre içinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı sonucu ibraz edenlerin Üniversiteye yeniden kayıtları yapılır.