Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


Tüm Kararlar

15 Şubat 2012 tarihli 214. Toplantı Kararları

Kararlar

 1. 2012-2013 Akademik yılı güz döneminden başlamak üzere Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin, mezun olmadan önce EEE 424, EEE 431, EEE 432 ve CS 421 seçmeli ders grubundan en az iki ders almaları ve müfredattaki üç adet MSE seçmeli ders yerine iki adet Math/Science ve bir adet Basic Engineering seçmeli dersin müfredatta yer alması önerisi kabul edildi.

 2. 2012-2013 Akademik yılı güz döneminden başlamak üzere Bilgisayar Mühendisliği üçüncü sınıf müfredatındakı CS 351 ve CS 352 derslerinin kaldırılarak bahar yarıyılında CS 353 dersinin açılması kabul edildi.

 3. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı dokuz anabilim dalının tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında yapılması istenen müfredat değişiklikleri görüşüldü ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalının lisansüstü programları dışındaki müfredat değişiklikleri kabul edildi. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalının lisansüstü programlarına ilişkin müfredat değişikliği önerisi, tekrar görüşülmek üzere, ilgili Enstitü Kurulana geri gönderildi.

 4. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü müfredat değişiklikleri aşağıdaki şekilde görüşülerek kabul edildi;

  • Öğretim Programı: 2006-2007 Akademik Yılı öncesi girişli öğrenciler için geçerlidir. 4 yılı lisans ve 1 yılı yüksek lisans kademesi olmak üzere 5 yıllık lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programıdır.

  • Öğretim Programı: 2006-2007 ve 2007-2008 Akademik Yılı girişli öğrenciler için geçerlidir. 4 yılı lisans ve 1 yılı yüksek lisans kademesi olmak üzere 5 yıllık lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programıdır.

  • Öğretim Programı: 2008-2009 Akademik Yılı girişli öğrenciler için geçerlidir. 5 yıllık lisans programıdır.

  • Öğretim Programı: 2009-2010 Akademik Yılı ve sonrası girişli öğrenciler için geçerlidir. 4 yıllık lisans programıdır.

 5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Formasyon Sertifika Programı müfredatında mezunların Uluslararası Bakalorya programında Türk edebiyatı derslerini verme yeterliklerini geliştirmek amacıyla; programda mevcut ETE 504 dersi yerine, TE 522 dersinin konulması, Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi Yüksek Lisans Programı müfredatında Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği uyarınca, tez semineri ve tez yazımının kredilerinin kaldırılması kabul edildi.