Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


Tüm Kararlar

24 Aralık 2012 tarihli 224. Toplantı Kararları

Kararlar

 1. İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülerek kabul edildi.

  TOEFL sonucu ibraz ederek İngilizce yeterlik başvurusu yapan öğrencilerin sınav tarihinden önce İngilizce Hazırlık Programı'nda eğitim görmeye başlamış olmaları durumunda, söz konusu sınavın Türk - Amerikan Derneği (Ankara), TOBB Üniversitesi (Ankara), Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) sınav merkezlerinden birinde alınmış olması ve sınav tarihinden en az 10 iş günü öncesinden TOEFL sınav başvurusunun bir kopyasının İDMYO'ya teslim edilmiş olması gereklidir. TOEFL sınavı tarihinden önce İngilizce Hazırlık Programı'nda eğitim görmeye başlamamış olanlar herhangi bir merkezde alınmış TOEFL sınav sonucu ibraz edebilir. Anılan yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, İDMYO sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

  Bu kararla Senato'nun 20.02.2009 tarih ve 3 numaralı kararı iptal edilmiştir.

 2. Mevcut Lisansüstü Yönetmeliğimizde lisansüstü programlarımıza başvuran adaylarda (Güzel sanatlar, müzik, sahne sanatları ve konferans çevirmenliği hariç) ALES’den en az 55 puan almış olma şartı aranmaktadır.

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES notu şartı ve taban puanı kararları üniversite senatolarına bırakılması değişikliği görüşülerek, EMBA, MBA, Ekonomi Hukuku ve MIYAP Tezsiz Yüksek lisans programlarında ALES şartının kaldırılması kabul edildi.

 3. - Ekonomi lisans müfredatında yapılması istenen değişiklikler görüşüldü; 4. sınıfın 1. yarıyılına Bitirme Projesi ve staj derslerinin konulması ve 1. sınıf 1. yarıyılda ENG 101'in 2. yıla kaydırılarak yerine unrestricted elective ders konması kabul edildi.

  - Uluslararası İlişkiler lisans müfredatında yapılması istenen değişiklikler görüşüldü: 4. sınıfın 1. yarıyılına staj ve 2. yarıyılına Interdisciplinary Senior Project derslerinin konulması kabul edildi.

  - Psikoloji lisans programının dördüncü sınıf 1. yarıyılına zorunlu staj konması kabul edildi.

  - Tarih Bölümü Yan dal programı müfredat değişikliği kabul edildi

 4. İşletme Bölümü müfredat değişikliği görüşülerek 2011 güz dönemi kayıtlı öğrencileri de kapsayacak şekilde 4. yılın 1. yarıyılına zorunlu staj konması kabul edildi.

 5. İşletme Fakültesi bünyesinde "Girişimcilik Merkezi" kurulması ile ilgili Dekan Prof. Dr. Erdal Erel tarafından bilgi verildi.

  Üyelerin olumlu görüşleri alındıktan sonra Merkez Yönetmeliğinin hazırlanarak bir sonraki Senato toplantısında görüşülmesine karar verildi.

 6. İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi bölümleri müfredatlarında yapılması istenen değişiklikler görüşüldü;  

  - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 4. yıl 1. dönemine zorunlu staj ve 2. yarıyılına Bitirme Projesi konması kabul edildi.

  - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf 1. yarıyılına yaz stajı ve 4. sınıf 2. yarıyılına Bitirme Projesi konması kabul edildi.

  - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 4. sınıfına kazı için 20 iş günü, müze ya da dergi gibi bir kurumda çalışıyor ise 30 iş günü yaz stajı konması kabul edildi.

 7. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki TRIN (Mütercim Tercümanlık) Bölümünün İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesine alınması ile ilgili Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar tarafından bilgi verildi. Konunun üyelerin olumlu görüşü ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

 8. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu’nca 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılarak aynı tarihli yeni bir Disiplin Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

  Bilkent Üniversitesi Disiplin İlke ve Kuralları yeni disiplin yönetmeliğinden farklı hükümler içerdiğinden Bilkent Disiplin İlke ve Kurallarının yürürlükten kaldırılması ve aşağıdaki metnin uygulamaya konulması hususunun Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

  Üniversiteden çıkarma cezası hariç, diğer disiplin cezalarını alan öğrencilerin en az bir yıl boyunca ve aktif olarak toplam 60 saat süresince Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerinde gönüllü olarak görev alıp üstün yararlılık göstermesi ve davranışlarının kusursuz olması halinde ilgili bölüm başkanlığı ve Dekanlığın/Yüksekokul Müdürünün teklifi üzerine söz konusu ceza Rektör tarafından silinebilir ve bu durumda öğrenciye verilen belgelere işlenmez.