Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


Tüm Kararlar

4 Mart 2013 tarihli 227. Toplantı Kararları

Kararlar

 1. Mühendislik Fakültesi lisans müfredatlarında yapılması istenen değişiklikler görüşüldü;

  • Endüstri Mühendisliği IE 324
  • Simulation dersinin kredisinin dört olarak değiştirilmesi kabul edildi.
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf 2. döneminde yer alan MATH 255-Probability and Statistics dersinin kredisinin dört olarak değiştirilmesi kabul edildi.
  • IE, EE, ME müfredatlarında üç kredilik ENG 400 dersinin kaldırılması ve yerine iki kredilik ENG 401 dersinin alınması kabul edildi.
  • GE101 dersinin kaldırılarak, yerine GE100 dersinin konması kabul edildi.

 2. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü müfredatında yapılması istenen değişiklikler görüşüldü;
  • 3 kredili HART 400 Senior Project değişikliğinin bir sonraki toplantıda görüşülmesi kabul edildi.

 3. Bütünleme sınavları ile uyum sağlamak üzere 2013-2014 Akademik Takvimi değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.

 4. Uluslararası Değişim Programları Uygulama Esasları görüşülerek kabul edildi.

 5. Üniversitemiz spor takımlarında veya T.C. milli takımlarında yer alan sporcular, beden eğitimi ve spor merkezinin önerisi ve öğrencinin bağlı olduğu dekanının veya müdürün onayı ile izinli sayılabilir. Bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel veya toplum yararına etkinliklere katılmaları ilgili bölüm tarafından önerilen öğrenciler, öğrencinin bağlı olduğu dekanının veya müdürün onayı ile izinli sayılabilir. Bir öğrencinin bu karar kapsamına giren izinli günlerinin sayısı bir yarıyıl içinde toplam beş günü geçemez. Final sınavları veya bütünleme sınavları tarihlerinde izin verilmez. İzinli sayılan günlerde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme olanağı tanınır. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir; telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce verilmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. İzinli olarak ara sınavlar dışında bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılmayan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.