Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


Tüm Kararlar

17 Nisan 2014 tarihli 237. Toplantı Kararları

Kararlar

 1. İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (EMBA) ders müfredatının zorunlu derslerine 2 kredilik EMBA 547 dersinin eklenmesi ve EMBA 546 dersinin isminin Strategic Financial Management ve 3 kredi olarak değiştirilmesi görüşülerek kabul edildi.

 2. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak açılması öngörülen Mimarlık Bölümü tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılması önerisinin bir sonraki Senato toplantısında görüşülmesine karar verildi.

 3. 2013 Yılı Eğitimde Üstün Başarı Komitesi üyeleri aşağıdaki şekilde kabul edildi;

  - Prof. Dr. Tuğrul Dayar (Başkan)
  - Doç. Dr. Fatma Taşkın (İİSBF)
  - Prof. Dr. Özer Ergenç (İİSBFF)
  - Prof. Dr. Ezhan Karaşan (MF)
  - Dr. Philip Poole (FAE)
  - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nakeeb (İBEF)
  - Ergül Dilan Çelebi (Mezun-FF)
  - Zeynep Öktem (PhD öğrenci-GSTMF)
  - Ayça Turgay (PhD öğrenci-GSTMF yedek)