Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


Tüm Kararlar

14 Mayıs 2014 tarihli 239. Toplantı Kararları

Kararlar

 1. Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları görüşülerek aşağıdaki şekilde Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

  Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları
  İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 7. maddesi veya Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca dış sınav sonucu ibraz ederek İngilizce yeterlik başvurusu yapacak öğrencilerin işlemleri aşağıda sıralanan esaslara göre yapılır.

  1. TOEFL İBT, IELTS, FCE veya CAE sınav sonucu ile başvuracak adayların sınav günü çekilen fotoğraf yoluyla kimlik doğrulaması yapan bir merkezde sınava girmiş olmaları gereklidir. Sınavı yapan kuruluş tarafından gönderilen sınav sonuç belgesinde veya sınavı yapan kuruluşun internet üzerinden sınav sonucu doğrulama servisinde, adayın sınav günü çekilmiş fotoğrafının yer alması zorunludur.

  2. Sınav sonuçlarının sınavı yapan kurum tarafından doğrudan Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereklidir. Aday tarafından getirilen veya gönderilen sonuçlar, uluslararası ve lisansüstü öğrenci adaylarının değerlendirilmesinde kullanılabilir; ancak, bu belgelere dayanarak alınan kabul ve yeterlik kararları, orijinal belgenin sınavı yapan kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile kesinleşir.

  3. Halen Bilkent Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler için ve
   lisans programlarına kayıt yaptıracak T.C. uyruklu öğrenci adayları için:

   Bu öğrencilerin söz konusu dış sınav tarihinden en az 21 gün önce yazılı olarak İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’na başvurarak sınav kayıt belgelerini ibraz etmeleri gereklidir. Öğrenciler sadece aşağıda listelenen sınav merkezlerinde ve Bilkent Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde sınava girebilir; başka merkezlerde veya günlerde girilen sınav sonuçları kabul edilmez.

   TOEFL sınav merkezleri: Türk - Amerikan Derneği (Ankara)
   IELTS sınav merkezleri: IDP (Ankara)
   FCE ve CAE sınav merkezleri: Türk - İngiliz Kültür Derneği, British Council (Ankara)

   İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektör’ün onayı ile bu merkezlerde değişiklik yapılabilir.

   Bilkent Üniversitesi, sınav merkezlerinden ek güvenlik önlemleri almalarını isteyebilir. Dış sınav başvurusu yapan öğrenciler, başvurularının kabul edilebilmesi için uyulması zorunlu olan bu önlemler konusunda önceden bilgilendirilir.

  4. Lisansüstü programlara başvuran öğrenci adayları için ve
   lisans programlarına başvuran uluslararası öğrenci adayları için:
   Bu öğrenciler herhangi bir merkezde ve tarihte girdikleri sınav sonucu ile kabul veya yeterlik başvurusu yapabilir. Ancak, 3. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda sınava giren adaylar dışındakiler, üniversiteye geldiklerinde İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından İngilizce değerlendirme sınavına alınabilir.

  5. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu bütün dış sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapabilir, bu amaçla dış sınav sonucu ibraz eden öğrencilerden sınav kayıt şifrelerini isteyebilir, öğrencileri değerlendirme sınavına alabilir, öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olarak sınav merkezleriyle iletişimde bulunabilir. Dış sınavında sorun tespit edilen veya değerlendirme sınavı sonucunda İngilizce düzeyi dış sınav sonucu ile uyumlu bulunmayan öğrencilerin dış sınav sonucu geçersiz sayılabilir. Sınav sonucu                geçersiz sayılan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’na alınıp alınmayacağına ve atılacak diğer adımlara ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

   Bu kararla Senato'nun 16.01.2012 tarihinde aldığı “Dış Sınav Yoluyla İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muafiyet Esasları” kararı iptal edilmiştir.

   Lisansüstü öğrenciler için bu kararlar 1.10.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

  2) Dış Sınav Esaslarına bağlı olarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılarak Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

  Madde 4- İkinci paragraf ikinci satıra “ile Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları gözetilir” eklenmesi.
  Madde 5- Birinci paragraph ikinci satırda Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği cümlesinin çıkarılarak “İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” eklenmesi.

  3) Dış Sınav Esaslarına bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılarak Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

  Madde 3- Üçüncü paragraf ikinci satırına “Dış sınav sonuçlarının kabulünde ‘Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’ gözetilir” eklenmesi.
  Madde 7- İkinci paragraf sonuna  “Dış sınav sonuçlarının kabulünde ‘Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’ gözetilir” eklenmesi.
  Beşinci paragrafın “ İngiliz Dili Meslek yüksekokulu dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir, öğrencileri değerlendirme sınavına çağırabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.” olarak değiştirilmesi.

  4) 2014-2015 Akademik Takviminde ÖSYM’nin yaptığı değişikliklere bağlı olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması kabul edildi.

  - 2014 girişli öğrenciler için internet üzerinden kesin kayıt tarihlerinin 11-25 Ağustos 2014 olması.
  - MSSF yetenek sınavları için ön kayıt tarihinin 2-12 Haziran 2014, yetenek sınav tarihinin 16-21 Haziran 2014 olması.
  - GSMF  yetenek sınavları için ön kayıt tarihinin 4-6 Ağustos 2014, yetenek sınav tarihinin 7-8 Ağustos 2014 olması.
  - GE 100 Üniversite Hayatına Giriş programı tarihlerinin 4-6 Eylül 2014 olarak değiştirilmesi.
  - İngilizce Hazırlık Programı düzey devam derslerinin sınav hariç 19 ders günü yerine 18 gün olarak yapılması.