Bilkent Üniversitesi Logosu

Bilkent Üniversitesi Telefon Rehberi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÖİM)

Merkez Kampüs I Binası,
Dahili:1240, 1241 Faks:2664787
Dahili: 1724
Diğer Tel:
E-posta: zeynepe@bilkent.edu.tr E-Posta
Soyad, Ad Ünvan Dahili Diğer Tel E-Posta
Abuhan Ziya Serkan Sorumlu 3208 abuhan@bilkent.edu.tr
Bayhan İlham Sorumlu 3215 cipil@bilkent.edu.tr
Çakmakçı Meltem Sorumlu 3262 meltem.cakmakci@bilkent.edu.tr
Çavuşoğlu Sinem Memur 3122 sinemca@bilkent.edu.tr
Dilek Aslı Sorumlu 1859 asli.dilek@bilkent.edu.tr
Ekmekcioğlu Zeynep Müdür 1724 zeynepe@bilkent.edu.tr
Ekren Ataç Gül Sorumlu 3213 gulekren@bilkent.edu.tr
Gürbüz Ergin Memur 3209 ergin@bilkent.edu.tr
Gürbüz Tülay İdari Asistan 3192 tulay@bilkent.edu.tr
Kandemir Türkan Gizem Sorumlu 3210 gizem.kandemir@bilkent.edu.tr
Karadağ Tuğçe Sorumlu 3124 tugce.karadag@bilkent.edu.tr
Mergenci Nazlı Koordinatör 2696 nazlimergenci@bilkent.edu.tr
Özbek Belma Ece Sorumlu 3043 ece.ozbek@bilkent.edu.tr
Şahiner Güler Solmaz Memur 3212 sahiner@bilkent.edu.tr
Şengül Duygu Sorumlu 3214 duygu.sengul@bilkent.edu.tr
Tokulluoğlu Şerife Koordinatör 3211 serife@bilkent.edu.tr