09.08.2002, Radikal


ELEŞTİRMEN YETİŞTİREN OKUL

'Edebiyat eleştirmeni yetişmiyor' diyenlere Bilkent Üniversitesi umut veriyor. 2001 yılı içinde Türk Edebiyatı Bölümü öğrencileri, saygın dergilerde 68 yazı yayımladı.
Türk Edebiyatı'nda klasikleşmiş tartışma konuları vardır. Bunlardan en çok üzerinde konuşulanlardan ikisi de 'eleştirmen yokluğu ya da azlığı' ve edebiyat fakültelerinden edebiyatçı yetişmemesidir. Aslında bu iki tartışma konusu bir yanıyla da birbirine bağlantılıdır. Edebiyat fakülteleri edebiyatçı yetiştirirseler, yani amaçlarına uygun mezunlar verseler, eleştirmen sayısı da artacaktır.
Edebiyat fakültelerimiz binlerce mezun vermiştir ama; edebiyat fakültesi mezunu edebiyatçı parmakla sayılacak kadar azdır. Öğrenciler bir yana, öğretim üyelerinin de dergilerde çok az çalışmasına rastlarız.

Mesele Bakış Açısında
Bu verimsizliğin temel nedeni kuşkusuz fakültelerin bakış açısıdır. Fakülteler edebi üretimi, edebiyat eleştirisini akademik bir çalışma olarak görmüyorlar. Esas amaçları Türk Edebiyatına katkıda bulunmak olmasına rağmen, mensuplarını edebi çalışmalara özendirmiyorlar. Bu üretimsizliğin nedeni olarak edebiyat fakültelerinin öne süreceği birçok gerekçe vardır. Ama çözüm yolları düşünülemez, önerilmez.
Edebiyat Fakltelerinin bilinen ürün kuraklığını kırmaya, tersine çevirmeye çalışan girişimler ise yok denecek kadar azdır. Birkaç yıldır bu çabalara bir yenisi eklendi. Ankara Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü hem öğretim üyeleriyle hem de öğrencilerinin çalışmalarıyla özellikle dikkati çekiyor. Talat Sait Halman yönetiminde, Hilmi Yavuz, Ahmet Özer, Orhan Tekelioğlu gibi edebiyat kökenli öğretim üyeleriyle Türkiye'de bir ilke kalıcı imza atıyorlar. Öğrenciler, çağdaş Türk Edebiyatını yakından izleyip, onun üzerinde çalışmalar yapmakla kalmıyor, edebiyat eleştirileri de yazıyorlar.
Birkaç yıldır sürdürülen bu çalışmaları doğrusu önceleri bir heves olarak değerlendirmiştim. Ama geçen yıllar bu hevesi geçici değil, kalıcı kıldı. Bilkent öğrencileri bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Genç Eleştirmenler Sempozyumu"nda 17 bildiri sunmuşlar ve İhsan Oktay Anar, Bilge Karasu, Sulhi Dölek, Cemil Kavukçu, Mario Levi, Hasan Ali Topbaş gibi romancılarımızın eserlerini değerlendirmişler. İşin güzel yanı, öğrencilerin bu çabası sempozyumla da sınırlı kalmıyor.Bu bildirilerin birçoğu çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanıyor.
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı öğrencilerinin araştırmaları ve eleştirileri edebiyat dergilerinde yayımlanıyor. Kanat Dergisi'nde (Bahar 2002, sayı 9) yayımlanan listeye göre, 2001 yılı içinde öğrenciler 68 yayınla dergilerde görünmüşler. Birikim, E, Evrensel Kültür, Adam Öykü, Edebiyat ve Eleştiri, Hürriyet Gösteri, Virgül, Varlık, Adam Sanat gibi Türk Edebiyatının en önemli dergilerinde bu çalışmalar yayımlanmış…

 
| Ana Menu | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |