About Bilkent
Academics
Student Affairs
Administrative Units
Campus Life
Information Technology
Bilkent Symphony Orchestra
Bilkent Library
International Students
Exchange Programs
 
 
  Directory
  A to Z Links
 
 
 
Information for:
 Current Students
 Faculty / Staff
 Alumni
 Visitors
 

 
 
 

DEĞİŞİME GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 
 
  • İki yarıyıl üst üste yan dal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.
  • Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları en çok bir dersi kayıtlı oldukları yan dal programındaki eşdeğer bir ders yerine saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular yan dal programının bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Değişim programında alınan bir ders hem ana dal hem de yan dal programına sayılamaz.
  • Üstün başarı bursu için aday olan öğrencilerden son iki yarıyıldan herhangi birisini değişim programı kapsamında yurtdışında geçirmiş öğrencilerin tek dönemlik not ortalamaları esas alınır. Bu öğrencilerden genel not ortalamaları (CGPA) 3.00'den düşük olanlar Üstün Başarı Bursu'ndan yararlanamazlar. Değişim öğrencilerinin, değişim döneminde, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not almış olmaları gereklidir. Bir akademik yıl değişim programı kapsamında yurt dışında geçirmiş öğrenciler üstün başarı bursuna aday olamaz.
  • Değişim programı kapsamında bir yarıyılı ya da bir akademik yılı yurt dışında geçiren öğrencilerin değişim dönemlerinde aldıkları dersleri notları ve kredileri karşı okulun not çizelgesinde yer aldığı şekli ile Bilkent not çizelgesine taşınır. Öğrencinin alıp başarılı olduğu derslerden bazıları Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Bilkent Üniversitesi'nde kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet oluşturabilir.
  • Üniversitemizde C'nin altında alınan derslerin takip eden 2 yarıyıl içinde not yükseltmek amacıyla tekrar alınması sürecine değişim süreci de dahil edilir ve devam eden bu 2 dönemde o ders alınmadıysa, yeniden alınamaz.