*Bilkent Üniversitesi      *Yunus Emre Enstitüsü      *Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi

 

XV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI

Yer: GÜRCİSTAN TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Tarih: 25 - 28 EYLÜL 2020

 

      BİLDİRİLER KİTABI-PDF