Bilkent Üniversitesi Logosu

Bilkent Üniversitesi Telefon Rehberi

AYSEL SABUNCU BEYİN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (BAM)

Merkez Kampüs SC Binası,
Dahili:1154, 3002

Hüseyin Boyacı, Prof.

Direktör
Dahili: 3002,3093,1148
Diğer Tel:
E-posta: hboyaci@bilkent.edu.tr E-Posta

Hacı Hulusi Kafalıgönül

Yardımcı Direktör
Dahili: 3016
Diğer Tel:
E-posta: hulusi@bilkent.edu.tr E-Posta

Burcu Ayşen Ürgen, Dr. Öğr. Üyesi

Yardımcı Direktör
Dahili: 1807, 3091
Diğer Tel:
E-posta: burcu.urgen@bilkent.edu.tr E-Posta
Soyad, Ad Ünvan Dahili Diğer Tel E-Posta
Algın, Oktay Bağlantılı Doçent 3010 oktay.algin@bilkent.edu.tr
Atalar, Ergin Profesör Doktor 1161, 3272 ergin.atalar@bilkent.edu.tr
Bowers, Robert Ian Doktor Öğretim Üyesi 2212 ribowers@bilkent.edu.tr
Boyacı, Hüseyin Direktör 3002,3093,1148 hboyaci@bilkent.edu.tr
Çukur, Tolga Profesör Doktor 3007 cukur@ee.bilkent.edu.tr
Hanalioğlu, Tagi Doktor Öğretim Üyesi 1702 taghi.khaniyev@bilkent.edu.tr
Kafalıgönül, Hacı Hulusi Yardımcı Direktör 3016 hulusi@bilkent.edu.tr
Karagözoğlu, Emin Doçent 1479,1643,2498 karagozoglu@bilkent.edu.tr
Karlı Oğuz, Hatice Kader Bağlantılı Profesör 3006 kkarlioguz@gmail.com
Sarıtaş Çukur, Emine Ülkü Doçent 3011 saritas@ee.bilkent.edu.tr
Toulopoulou, Timothea Profesör Doktor 6944 ttoulopoulou@bilkent.edu.tr
Ürgen, Burcu Ayşen Doktor Öğretim Üyesi 1807, 3091 burcu.urgen@bilkent.edu.tr