İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

 

 

Duyurular

- Öğretim Elemanı Alımı

- Fransızca Hazırlık Programı

- Staj

- Mezunlarımızdan

 

 

 

 

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık lisans programının (4 yıllık) amacı, Türkçe, İngilizce, Fransızca yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek çevirmen adaylarını yetiştirmektir. Program, öğrencilerin sözlü ve yazılı çeviri derslerinde çeviri becerilerini, güncel, ulusal ve uluslararası siyaset, hukuk, ekonomi, edebiyat, teknik (tıp, teknoloji) alanlarından seçilen metinlerin çevirileri ile güçlendirmeyi amaçlar.

Temel konuların yanında web sayfası çevirisi, sesli betimleme, sesli dublaj ve film alt yazısı çevirisi, AB Kurumları, AB Müktesebatından çeviriler ve bilgisayar destekli çeviri dersleri verilmektedir. Sözlü çeviri becerileri aşamalı olarak verilen yazılı metinden sözlü çeviri, ardıl ve eşzamanlı çeviri dersleri ile desteklenir. Sözlü çeviri becerisini geliştirmek isteyen öğrenciler, üçüncü sınıfın sonunda, üç dilde yapılan (Türkçe-İnglizce-Fransızca) "sözlü çeviri yetenek" sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler ağırlıklı olarak kabinlerde çeviri alıştırmaları yaparlar.

Öğrenciler, ana dilleri kendilerini doğru ve iyi ifade edebilmeleri için Türkçe diksiyon dersleri ile de güçlendirilir. Çeviri yapılan alanlarda, alan bilgisini güçlendirmek için öğrenciler seçmeli ders olarak sosyoloji, hukuk, ekonomi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden ders alabilirler.

Öğrenciler için zorunlu staj dönemi üçüncü sınıfın sonundaki yaz dönemidir. Bir aylık stajlarını öğrenciler genel olarak aşağıdaki kurumlarda yapmaktadırlar : Anadolu Ajansı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel müdürlüğü, ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi), Fransız Kültür Merkezi, Yeminli Tercüme Büroları, Reklamcılık Şirketleri ve çeşitli Otel ve Tatil Köyleri.

Lisans programını bitiren öğrencilerimiz, okulumuzun AB destekli Konferans Çevirmenliği Master programına başvurabilecekleri gibi, değişik bilim dalllarında da master programlarına kayıt yaptırabilirler.

Füsun Ataseven, Ph.D., Bölüm Başkanı

Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Ankara TÜRKİYE (06800)
Telefon: +90 312 290 12 77