Hakkında Yazılan Kitaplar


  • Akman, Muvaffak. Yaşantımda Hacettepe ve Sonrası: Bir Emekli Rektörün Anıları. Yalova: Emek Ofset, 1995. 2. baskı Ankara: Meteksan A.Ş., 1997.

  • Ertuğ, Celal. Türkiye'de ve Dünyada İhsan Doğramacı Olayı. İstanbul: Komat Matbaacılık, 1996. (Azeri Türkçesine çevrilmiştir.)

  • Okyay, Erdoğan, haz. İhsan Doğramacı ve Çağdaş Üniversite. Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2006. Gözden geçirilmiş 2. baskı 2007.

  • Özsoylu, Şinasi. İhsan Doğramacı ile 40 Yıl. Ankara: Özkan Matbaacılık, 1995.

  • Phillips, Sir Horace. İhsan Doğramacı: A Remarkable Turk (İhsan Doğramacı: Olağanüstü Bir Türk). York: Wilton 65, 1997. 2. baskı 1998. (Fransızca, Almanca, Rusça ve Lehçeye çevrilmiştir.)

  • Türmen, Tomris ve Jane G. Schaller, der. Children in His Heart, Youth on His Mind: Tributes to İhsan Doğramacı in Honour of His Sixty-Five Years of Service to Child Health and Education (Gönlünde Çocuklar, Aklında Gençler: Çocuk Sağlığına ve Eğitime Verdiği Altmış Beş Yıllık Hizmetin Onuruna İhsan Doğramacı'ya Armağan). York: Wilton 65, 2003.

  • Yurdakök, Murat ve Gülsev Kale, haz. Hocabey ile Anılar. Ankara: Alp Ofset Matbaacılık, ty.

Özgeçmiş

Hakkındaki Övgüler

Hakkında Yazılan Kitaplar

90 Yıllık Anılarım

İhsan Doğramacı'nın Ardından Basında Yer Alan Haberler

Bilkent Üniversitesi Gazetesi Prof. İhsan Doğramacı Özel Sayısı (PDF*)
          * PDF Dosya formatındaki dökumanları açabilmek için bu bağlantıdan Acrobat Reader programına ulaşabilirsiniz.  
             
             
             
© İhsan Doğramacı Vakfı, Ankara - Türkiye   |